Samtykke billeder

Samtykke til brug af billeder.

Ihwar er eneejer af www.ihwar.dk, https://www.facebook.com/ihwaraalborg og interne grupper, som løbende redigeres af bestyrelsen eller tilegnet ansvarlig.
I den forbindelse vil vi gerne have mulighed for at anvende billeder af dig, enten som portrætter, gruppebilleder eller som situationsbilleder. I henhold til Datatilsynets praksis vedr. offentliggørelse af billeder, kan situationsbilleder frit offentliggøres på internet, i trykte materialer, m.v.
Portrætbilleder kræver skriftlig tilladelse.

Da det til tider kan være vanskeligt at definere grænsen mellem portrætlignende billeder og situationsbilleder, vil vi gerne have en skriftlig tilladelse (samtykkeerklæring) af dig.

Etiske retningslinier

1. Fotoet kan være et portræt eller et gruppebillede/situationsbillede, der har til hensigt at dokumentere en aktivitet.

2. Fotoet må ikke kunne opfattes ydmygende/krænkende for dig           • Hvor du befinder sig i en følelsesmæssig sårbar situation.
• Hvor din integritet overskrides.

3. Du kan til en hver tid ønske om at få fotoet fjernet, dette behandles af Ihwars dataansvarlig, se privatlivs politikken..

4. Du kan til enhver tid skriftligt trække denne tilladelse tilbage.

En viking reenactment kampgruppe fra Aalborg. “Ihwar” er et af mange navne for runen Y i den ældre futhark. Den blev navnet for kampgruppen fordi runen symboliserer spirituel styrke og visdom.